ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
despina

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους

Συνέχεια...
Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
despina

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην

Συνέχεια...
Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
despina

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ”

Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €, στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις

Συνέχεια...