ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία PROGRESS BEYOND δραστηριοποείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς στους παρακάτω τομείς Χρηματοδότηση Έργων, Εκπόνηση Business Plans, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Σκοπός της εταιρείας είναι να εστιάσουμε, να κατανοήσουμε και να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας και κατόπιν να συμπορευτούμε στην υλοποίηση του σχεδίου σας για ανάπτυξη.

PROGRESSBEYOND - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση Έργων

Η Progress Beyond εστιάζει καταρχάς στην ουσιαστική κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης σας(νέας ή υφιστάμενης, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα). Σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, ακολουθεί ο προσεκτικός σχεδιασμός της δράσης και η από μέρους μας εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη και υποβολή άρτιας αίτησης χρηματοδότησης του έργου μέσω Δράσεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του σε ισχύ Αναπτυξιακού Νόμου και όλων των υπόλοιπων επιδοτούμενων προγραμμάτων και τέλος η διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

Εκπόνηση Βusiness Plan

Η Progress Beyond αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδιών (Business Plans) για χρήση σε επιδοτούμενα προγράμματα, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ίδιο σχεδιασμό επιχείρησης

Αναδιοργάνωση Επιχείρησης

H Progress Beyond M.IKE αναλαμβάνει τη συμβουλευτική της επιχείρησης σας με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Η Progress Beyond μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας Plegma Ae αναλαμβάνουμε υποβολή προτάσεων, υλοποίηση και διαχείριση επιδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για λογαριασμό των εταιρειών-πελατών (Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση, ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ 0.24).

Χρηματοδότηση Έργων // ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

Δικαιούχοι: Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του

Read More »
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς και στους τομείς της βιοτεχνίας,

Read More »

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων απο την πανδημία επιχειρήσεων.

Η νέα Δράση  αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης / διασκέδασης / ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών

Read More »