ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία PROGRESS BEYOND δραστηριοποείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς στους παρακάτω τομείς Χρηματοδότηση Έργων, Εκπόνηση Business Plans, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση – Κατάρτιση

Σκοπός της εταιρείας είναι να εστιάσουμε, να κατανοήσουμε και να καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας και κατόπιν να συμπορευτούμε στην υλοποίηση του σχεδίου σας για ανάπτυξη.

PROGRESSBEYOND - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χρηματοδότηση Έργων

Η Progress Beyond εστιάζει καταρχάς στην ουσιαστική κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης σας(νέας ή υφιστάμενης, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα). Σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας, ακολουθεί ο προσεκτικός σχεδιασμός της δράσης και η από μέρους μας εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, η σύνταξη και υποβολή άρτιας αίτησης χρηματοδότησης του έργου μέσω Δράσεων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του σε ισχύ Αναπτυξιακού Νόμου και όλων των υπόλοιπων επιδοτούμενων προγραμμάτων και τέλος η διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

Εκπόνηση Βusiness Plan

Η Progress Beyond αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδιών (Business Plans) για χρήση σε επιδοτούμενα προγράμματα, τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, ίδιο σχεδιασμό επιχείρησης

Αναδιοργάνωση Επιχείρησης

H Progress Beyond M.IKE αναλαμβάνει τη συμβουλευτική της επιχείρησης σας με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση των οφειλών σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες, φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Χρηματοδότηση Έργων // ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών

Read More »