ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PROGRESSBEYOND

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

Δικαιούχοι: Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και

Συνέχεια...
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PROGRESSBEYOND

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς και στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της

Συνέχεια...