ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προκήρυξη Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ"
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
despina

Προκήρυξη Δράσης «Πράσινoς Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας

Συνέχεια...
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
despina

Προκήρυξη Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας

Συνέχεια...
Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
despina

Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους

Συνέχεια...
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PROGRESSBEYOND

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

Δικαιούχοι: Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και

Συνέχεια...
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PROGRESSBEYOND

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς και στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της

Συνέχεια...